Διαχείριση Βιομάζας

ZEE – Zero Emission Energy

Η τεχνολογία ΖΕΕ είναι μία διαδικασία δύο βημάτων:

ZEE βήμα Ι: μερική οξείδωση κυτταρινικής βιομάζας
ZEE βήμα ΙΙ: καύση καυσαερίων εντός του συστήματος

OUTPUT: ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ με Μ

ZEE Technology Μηχανική, Παραγωγή & Εξυπηρέτηση

Σχέδιο τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας
Μοντέλο λειτουργίας
Χειροκίνητη και αυτόματη παραγωγή μονάδων
Διασύνδεση με τους πελάτες των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
Εξυπηρέτηση πελατών

Τεχνολογία ZEE

Η ZEE Technology κατέχει μοναδική θέση στην αγορά με παγκόσμια κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
Η ZEE Technology παρέχει μια ώριμη, αποδεδειγμένη και αξιόπιστη λύση για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (θερμικής και ηλεκτρικής) από βιομάζα.
Η βιομάζα είναι μια πρώτη ύλη χαμηλού κόστους και σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο

Τα συστήματα ZEE είναι πιο οικονομικά και ιδιαίτερα αποδοτικά.
Τα συστήματα ZEE είναι εύχρηστα και αξιόπιστα στη λειτουργία.

Τα συστήματα ZEE είναι ουδέτερα ως προς το CO² και υπολείπονται των κανονιστικών ορίων χωρίς πρόσθετο φίλτρο (Zero Emission).