MobilHybrid

Το αυτάρκεις και κινητό σύστημα αποθήκευσης για τη γεννήτρια σας

Εξοικονομεί το 50% του λειτουργικού του κόστους σε λειτουργία μερικού φορτίου

Το MobilHybrid συνδέεται μεταξύ της γεννήτριας πετρελαίου και των καταναλώσεων. Το MobilHybrid τροφοδοτεί τα φορτία σας με ενέργεια και ελέγχει τη γεννήτριά σας μέσω της λειτουργίας Start/Stop του όταν οι εσωτερικές μπαταρίες του MobilHybrid φορτίζονται. Για το διάστημα αυτό, οι συνδεδεμένες καταναλώσεις τροφοδοτούνται από το MobilHybrid χωρίς θόρυβο και καυσαέρια.

Όταν τα φορτία είναι υψηλά, η ισχύς του MobilHybrid και αυτή της γεννήτριας πετρελαίου προστίθενται χάρη στη λειτουργία Power Βoost, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να επιλεγεί μια μικρότερη γεννήτρια με μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Έτσι, όταν το φορτίο είναι μικρότερο από την ισχύ της γεννήτριας, εξοικονομείτε ζεστό χρήμα γλιτώνοντας δαπάνες καυσίμου και συντήρησης.

Το MobilHybrid διατίθεται σε 3 κατασκευαστικά μεγέθη και 6 διαβαθμίσεις ισχύος για την κάλυψη όλων των κινητών ενεργειακών σας αναγκών.

Το MobilHybrid είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, που παρεμβάλλεται ανάμεσα στη γεννήτρια και τις καταναλώσεις. Το MobilHybrid αποθηκεύει το ρεύμα από τη γεννήτρια και το διοχετεύει, ανάλογα με τις ανάγκες, στις καταναλώσεις ακριβώς στη σωστή ποσότητα, χωρίς καμία σπατάλη.

Γι’ αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις αναπτύχθηκε το MobilHybrid. Με την πρωτοποριακή του τεχνολογία, φροντίζει ώστε η γεννήτρια να μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν το φορτίο των καταναλώσεων είναι μικρό, δηλαδή μικρότερο από την ονομαστική ισχύ του χρησιμοποιούμενου MobilHybrid. Αν η ενέργεια στον συσσωρευτή εξαντληθεί ή η ισχύς του φορτίου υπερβεί την ισχύ του MobilHybrid, το MobilHybrid ενεργοποιεί αυτόματα τη γεννήτρια.

Αν η ισχύς της γεννήτριας δεν επαρκεί για το φορτίο, τότε το MobilHybrid ενεργοποιείται και οι δύο πηγές ρεύματος αθροίζονται μέσω της λειτουργίας Power Boost.

Παντού στον κόσμο, όταν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα και δεν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο, χρησιμοποιούνται γεννήτριες πετρελαίου ή βενζίνης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι ανάγκες σε ρεύμα είναι ιδιαίτερα ανομοιόμορφες, με το φορτίο να κυμαίνεται μεταξύ του 100% και ενός μικρού ποσοστού τη νύχτα ή τις ώρες ηρεμίας. Δυστυχώς, οι γεννήτριες πετρελαίου στο εύρος φορτίου κάτω του 50% έχουν ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό απόδοσης. Κάτω από το 30% της ισχύος, μειώνεται σε σημαντικό βαθμό και η διάρκεια ζωής της γεννήτριας, δεδομένου ότι στο λάδι και τους κυλίνδρους εναποτίθενται σωματίδια αιθάλης, με αποτέλεσμα την καταστροφή του κινητήρα. Για να αποφευχθεί αυτό, σε ισχύ κάτω του 30% συνδέονται συχνά στη γεννήτρια ενεργοβόρες αντιστάσεις βασικού φορτίου.

Τι είναι το MobilHybrid

Το MobilHybrid είναι ένας κινητός συσσωρευτής ενέργειας με έξυπνο σύστημα ελέγχου. Επιτρέπει την ιδιαίτερα οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον, αλλά συνεχή τροφοδοσία των καταναλώσεών σας. Σχεδόν καλύτερα απ’ ό,τι με σύνδεση στο δίκτυο.

Πώς λειτουργεί;

Για την εκάστοτε κατάσταση φορτίου, το MobilHybrid επιλέγει την πιο συμφέρουσα ανάμεσα από διάφορες πηγές ενέργειας (υβριδική λειτουργία). Αυτή μπορεί να είναι η ενσωματωμένη συστοιχία συσσωρευτών, μια γεννήτρια πετρελαίου, φωτοβολταϊκές μονάδες ή και ένα δίκτυο, αν υπάρχει.

Γιατί μπορεί κανείς να εξοικονομήσει πολλά χρήματα

Σε πολλές εφαρμογές, η αναγκαία ποσότητα ενέργειας δεν είναι καθόλου υψηλή. Οι γεννήτριες πετρελαίου έχουν το πρόβλημα ότι η λειτουργία τους με μικρό φορτίο, δηλαδή με λίγες ή ασθενείς καταναλώσεις, πραγματοποιείται με ιδιαίτερα υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Ακόμη κι αν το απορροφώμενο ρεύμα είναι πολύ λίγο, ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί με σταθερό αριθμό στροφών. Έτσι, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου καίγονται άσκοπα.

Σε αυτό το εύρος λειτουργίας, το MobilHybrid λειτουργεί από τη μπαταρία και εκκινεί το συγκρότημα πετρελαίου μόνο όταν η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί ή όταν πρέπει να λειτουργήσουν μεγάλα φορτία. Έτσι αποφεύγεται υπολογίσιμο μέρος των δαπανών για καύσιμα και συντήρηση του συγκροτήματος πετρελαίου, και η διάρκεια ζωής του επιμηκύνεται. Ο ανεφοδιασμός σε καύσιμα γίνεται πολύ σπανιότερος.

Σε περιπτώσεις που η κατανάλωση είναι προβλέψιμη, το MobilHybrid μπορεί να φορτιστεί εύκολα στο σπίτι με οικονομικό ρεύμα δικτύου ή επιτόπου με MobilPV, και κατόπιν τροφοδοτεί τις καταναλώσεις σας στο πεδίο με τρόπο ιδιαίτερα οικονομικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να φέρνετε με κόπο καύσιμο στον τόπο χρήσης.

Ποιο είναι το όφελος για το περιβάλλον

  • Εξοικονομούνται σημαντικές ποσότητες CO2, αλλά και επιβλαβή καυσαέρια.
  • Η διάρκεια ζωής και τα διαστήματα συντήρησης του συγκροτήματος πετρελαίου επιμηκύνονται.
  • Η λειτουργία παροχής ρεύματος είναι σχεδόν αθόρυβη, δεδομένου ότι η γεννήτρια πετρελαίου είναι τον περισσότερο χρόνο απενεργοποιημένη ή, σε ορισμένες εφαρμογές, δεν χρειάζεται πλέον καθόλου.
  • Ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση CO2 και χρημάτων με τη συμπλήρωση του υβριδικού συστήματος με φωτοβολταϊκές μονάδες.
  • Οι τοποθετημένες μπαταρίες μολύβδου είναι κατά 99% ανακυκλώσιμες.