Εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών

Μικροβιολογική αποδόμηση επιβλαβών ουσιών

Οι βιολογικές διαδικασίες αποκατάστασης καθιστούν τεχνικά και οικονομικά εφικτή την εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών. Η χρήση βιοτεχνολογιών στο έδαφος, το νερό και τον αέρα είναι καθιερωμένη και δοκιμασμένη.

Η MWK bioEngineering χρησιμοποιεί την αναγνωρισμένη μέθοδο με διαδικασίες ENA (enhanced natural attenuation), στις οποίες θρεπτικές ουσίες και φυσικοί μικροοργανισμοί εισάγονται ενεργά στο προς εξυγίανση υλικό. Σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, οι βλαπτικές ουσίες αποδομούνται με ταχύτερους και μεγαλύτερους ρυθμούς. Ακόμη και οι επεξεργασίες in-situ, στις οποίες δεν απαιτούνται εκσκαφές και δαπάνες μεταφοράς, είναι για μας στάνταρ. Είμαστε σε θέση να φτάσουμε και σε εστίες μόλυνσης κάτω από σφραγισμένες επιφάνειες.

Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση και τα δεδομένα στο χώρο σας εξατομικευμένα, και σε συνεργασία μαζί σας πραγματοποιούμε τον βέλτιστο σχεδιασμό.

Μπορούμε να σας προσφέρουμε μια μεγάλη σειρά από πλεονεκτήματα:
  • Ταχύτερη αλλαγή της κατηγορίας κατά LAGA (Σύνδεσμος γερμανικών Κρατιδίων για τη διαχείριση αποβλήτων) ή της κατηγορίας κατάταξης χώρου εναπόθεσης
  • Εξατομικευμένη λύση για το δικό σας πρόβλημα
  • Σημαντική οικονομία στις δαπάνες διάθεσης αποβλήτων
  • Εξοικονόμηση δαπανών μεταφοράς
  • Ασφαλείς και απλές εφαρμογές
  • Χωρίς χημικά, ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον
  • Εξυγίανση και κάτω από σφραγισμένες επιφάνειες
  • Διασφάλιση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας
  • Ασφαλής και διαρκής τήρηση των οριακών τιμών
  • Κατάργηση ανασταλτικών διαδικασιών