Προσφέρουμε λύσεις.

Για ό,τι κι αν πρόκειται – παλαιά φορτία, πρόσφατες βλάβες στο περιβάλλον ή επεξεργασία καταλοίπων διεργασιών
Είμαστε οι συνεργάτες σας όταν πρόκειται για την αποδόμηση επιβλαβών ουσιών στο νερό, το έδαφος ή τα απορρίμματα!

Χρησιμοποιούμε τη δύναμη της φύσης

Από τις απαρχές της ανθρώπινης παρουσίας στη γη, η φύση έπρεπε να αγωνίζεται ενάντια σε ουσίες δηλητηριώδεις και επιβλαβείς για το περιβάλλον. Οι ακραίες συνθήκες, όπως οι υδροθερμικές πηγές (black smokers) στα βαθιά νερά, τα φυσικά αποθέματα θείου ή οι παρόχθιες περιοχές σε εξορυκτικές ζώνες αποτελούν βιοτόπους ειδικών μικροοργανισμών.

Το περιβάλλον μας παρέχει τη δύναμη να φέρουμε ξανά τους ανθρωπογενείς ρύπους σε μια φυσική ισορροπία.

Εδώ και 30 χρόνια παίρνουμε από τη φύση ειδικούς μικροοργανισμούς που βρίσκονται σε βιοτόπους με ακραίες συνθήκες, και τους συνδυάζουμε σε πολυσύνθετες αυτορυθμιζόμενες καταστάσεις συμβίωσης.

Χρησιμοποιούμε τη δύναμη της φύσης

Από τις απαρχές της ανθρώπινης παρουσίας στη γη, η φύση έπρεπε να αγωνίζεται ενάντια σε ουσίες δηλητηριώδεις και επιβλαβείς για το περιβάλλον. Οι ακραίες συνθήκες, όπως οι υδροθερμικές πηγές (black smokers) στα βαθιά νερά, τα φυσικά αποθέματα θείου ή οι παρόχθιες περιοχές σε εξορυκτικές ζώνες αποτελούν βιοτόπους ειδικών μικροοργανισμών.

Το περιβάλλον μας παρέχει τη δύναμη να φέρουμε ξανά τους ανθρωπογενείς ρύπους σε μια φυσική ισορροπία.

Εδώ και 30 χρόνια παίρνουμε από τη φύση ειδικούς μικροοργανισμούς που βρίσκονται σε βιοτόπους με ακραίες συνθήκες, και τους συνδυάζουμε σε πολυσύνθετες αυτορυθμιζόμενες καταστάσεις συμβίωσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

BMT System

Με το BMT System®, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για παγκόσμιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ως συμπληρωματικό στοιχείο για συμβατικές εγκαταστάσεις βιοαερίου, η βιομάζα σε μορφή στελεχών με περιεκτικότητα σε λιγνίνη καθίσταται διαθέσιμη ως φορέας ενέργειας. Γι’ αυτόν τον σκοπό, σε ένα μέσο ζύμωσης κόπρου ή μεταζύμωσης της εγκατάστασης βιοαερίου προστίθεται ένα συμβιωτικό μείγμα (LignoX®) από φυσικούς μικροοργανισμούς της κατηγορίας κινδύνου 1. Τα δύο στοιχεία θερμαίνονται μαζί σε μια καθορισμένη θερμοκρασία αντίδρασης, με την εφαρμογή κλιμάκωσης της θερμοκρασίας. Η ενεργοποιούμενη με αυτόν τον τρόπο θερμή κόπρος διαλυτοποιεί τις λιγνοκυτταρινούχες πρώτες ύλες, όπως π.χ. το άχυρο. Μεταφερόμενοι στη δεξαμενή χώνευσης, οι εκμεταλλεύσιμοι πλέον υδατάνθρακες και χημικές ενώσεις C/C αυξάνουν σημαντικά την απόδοση της εγκατάστασης βιοαερίου σε αέριο.

HTCycle

Ως ηγέτης στις βιομηχανικές εφαρμογές της τεχνολογίας υδροθερμικής ανθρακοποίησης, η HTCycle προσφέρει, από το 2009, λύσεις αιχμής για τη διαχείριση και διάθεση αποβλήτων. Με έδρα στο Πάρκο Καινοτομίας της Δυτικής Πομερανίας, η ομάδα της HTCycle αποτελείται από μηχανικούς και ειδικούς στην τεχνολογία, την ενέργεια και τη διοίκηση με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία υδροθερμικής ανθρακοποίησης (hydrothermal carbonization – HTC). Με γνώμονα την έρευνα και την καινοτομία, η ομάδα της HTCycle εργάζεται διαρκώς με στόχο την εξέλιξη της τεχνολογίας της μέσω εμπεριστατωμένης έρευνας και πειραματισμού.

Εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών

Οι βιολογικές διαδικασίες αποκατάστασης καθιστούν τεχνικά και οικονομικά εφικτή την εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών. Η χρήση βιοτεχνολογιών στο έδαφος, το νερό και τον αέρα είναι καθιερωμένη και δοκιμασμένη.

Η MWK bioEngineering χρησιμοποιεί την αναγνωρισμένη μέθοδο με διαδικασίες ENA (enhanced natural attenuation), στις οποίες θρεπτικές ουσίες και φυσικοί μικροοργανισμοί εισάγονται ενεργά στο προς εξυγίανση υλικό. Σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, οι βλαπτικές ουσίες αποδομούνται με ταχύτερους και μεγαλύτερους ρυθμούς. Ακόμη και οι επεξεργασίες in-situ, στις οποίες δεν απαιτούνται εκσκαφές και δαπάνες μεταφοράς, είναι για μας στάνταρ. Είμαστε σε θέση να φτάσουμε και σε εστίες μόλυνσης κάτω από σφραγισμένες επιφάνειες.

MobilHybrid

Το MobilHybrid είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, που παρεμβάλλεται ανάμεσα στη γεννήτρια και τις καταναλώσεις. Το MobilHybrid αποθηκεύει το ρεύμα από τη γεννήτρια και το διοχετεύει, ανάλογα με τις ανάγκες, στις καταναλώσεις ακριβώς στη σωστή ποσότητα, χωρίς καμία σπατάλη.

Γι’ αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις αναπτύχθηκε το MobilHybrid. Με την πρωτοποριακή του τεχνολογία, φροντίζει ώστε η γεννήτρια να μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν το φορτίο των καταναλώσεων είναι μικρό, δηλαδή μικρότερο από την ονομαστική ισχύ του χρησιμοποιούμενου MobilHybrid. Αν η ενέργεια στον συσσωρευτή εξαντληθεί ή η ισχύς του φορτίου υπερβεί την ισχύ του MobilHybrid, το MobilHybrid ενεργοποιεί αυτόματα τη γεννήτρια.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

BMT System

Με το BMT System®, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για παγκόσμιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ως συμπληρωματικό στοιχείο για συμβατικές εγκαταστάσεις βιοαερίου, η βιομάζα σε μορφή στελεχών με περιεκτικότητα σε λιγνίνη καθίσταται διαθέσιμη ως φορέας ενέργειας. Γι’ αυτόν τον σκοπό, σε ένα μέσο ζύμωσης κόπρου ή μεταζύμωσης της εγκατάστασης βιοαερίου προστίθεται ένα συμβιωτικό μείγμα (LignoX®) από φυσικούς μικροοργανισμούς της κατηγορίας κινδύνου 1. Τα δύο στοιχεία θερμαίνονται μαζί σε μια καθορισμένη θερμοκρασία αντίδρασης, με την εφαρμογή κλιμάκωσης της θερμοκρασίας. Η ενεργοποιούμενη με αυτόν τον τρόπο θερμή κόπρος διαλυτοποιεί τις λιγνοκυτταρινούχες πρώτες ύλες, όπως π.χ. το άχυρο. Μεταφερόμενοι στη δεξαμενή χώνευσης, οι εκμεταλλεύσιμοι πλέον υδατάνθρακες και χημικές ενώσεις C/C αυξάνουν σημαντικά την απόδοση της εγκατάστασης βιοαερίου σε αέριο.

HTCycle

Ως ηγέτης στις βιομηχανικές εφαρμογές της τεχνολογίας υδροθερμικής ανθρακοποίησης, η HTCycle προσφέρει, από το 2009, λύσεις αιχμής για τη διαχείριση και διάθεση αποβλήτων. Με έδρα στο Πάρκο Καινοτομίας της Δυτικής Πομερανίας, η ομάδα της HTCycle αποτελείται από μηχανικούς και ειδικούς στην τεχνολογία, την ενέργεια και τη διοίκηση με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία υδροθερμικής ανθρακοποίησης (hydrothermal carbonization – HTC). Με γνώμονα την έρευνα και την καινοτομία, η ομάδα της HTCycle εργάζεται διαρκώς με στόχο την εξέλιξη της τεχνολογίας της μέσω εμπεριστατωμένης έρευνας και πειραματισμού.

Εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών

Οι βιολογικές διαδικασίες αποκατάστασης καθιστούν τεχνικά και οικονομικά εφικτή την εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών. Η χρήση βιοτεχνολογιών στο έδαφος, το νερό και τον αέρα είναι καθιερωμένη και δοκιμασμένη.

Η MWK bioEngineering χρησιμοποιεί την αναγνωρισμένη μέθοδο με διαδικασίες ENA (enhanced natural attenuation), στις οποίες θρεπτικές ουσίες και φυσικοί μικροοργανισμοί εισάγονται ενεργά στο προς εξυγίανση υλικό. Σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, οι βλαπτικές ουσίες αποδομούνται με ταχύτερους και μεγαλύτερους ρυθμούς. Ακόμη και οι επεξεργασίες in-situ, στις οποίες δεν απαιτούνται εκσκαφές και δαπάνες μεταφοράς, είναι για μας στάνταρ. Είμαστε σε θέση να φτάσουμε και σε εστίες μόλυνσης κάτω από σφραγισμένες επιφάνειες.

MoblHybrid

Το MobilHybrid είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, που παρεμβάλλεται ανάμεσα στη γεννήτρια και τις καταναλώσεις. Το MobilHybrid αποθηκεύει το ρεύμα από τη γεννήτρια και το διοχετεύει, ανάλογα με τις ανάγκες, στις καταναλώσεις ακριβώς στη σωστή ποσότητα, χωρίς καμία σπατάλη.

Γι’ αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις αναπτύχθηκε το MobilHybrid. Με την πρωτοποριακή του τεχνολογία, φροντίζει ώστε η γεννήτρια να μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν το φορτίο των καταναλώσεων είναι μικρό, δηλαδή μικρότερο από την ονομαστική ισχύ του χρησιμοποιούμενου MobilHybrid. Αν η ενέργεια στον συσσωρευτή εξαντληθεί ή η ισχύς του φορτίου υπερβεί την ισχύ του MobilHybrid, το MobilHybrid ενεργοποιεί αυτόματα τη γεννήτρια.