Προσφέρουμε λύσεις.

Για ό,τι κι αν πρόκειται – παλαιά φορτία, πρόσφατες βλάβες στο περιβάλλον ή επεξεργασία καταλοίπων διεργασιών
Είμαστε οι συνεργάτες σας όταν πρόκειται για την αποδόμηση επιβλαβών ουσιών στο νερό, το έδαφος ή τα απορρίμματα!

Χρησιμοποιούμε τη δύναμη της φύσης

Από τις απαρχές της ανθρώπινης παρουσίας στη γη, η φύση έπρεπε να αγωνίζεται ενάντια σε ουσίες δηλητηριώδεις και επιβλαβείς για το περιβάλλον. Οι ακραίες συνθήκες, όπως οι υδροθερμικές πηγές (black smokers) στα βαθιά νερά, τα φυσικά αποθέματα θείου ή οι παρόχθιες περιοχές σε εξορυκτικές ζώνες αποτελούν βιοτόπους ειδικών μικροοργανισμών.

Το περιβάλλον μας παρέχει τη δύναμη να φέρουμε ξανά τους ανθρωπογενείς ρύπους σε μια φυσική ισορροπία.

Εδώ και 30 χρόνια παίρνουμε από τη φύση ειδικούς μικροοργανισμούς που βρίσκονται σε βιοτόπους με ακραίες συνθήκες, και τους συνδυάζουμε σε πολυσύνθετες αυτορυθμιζόμενες καταστάσεις συμβίωσης.

Χρησιμοποιούμε τη δύναμη της φύσης

Από τις απαρχές της ανθρώπινης παρουσίας στη γη, η φύση έπρεπε να αγωνίζεται ενάντια σε ουσίες δηλητηριώδεις και επιβλαβείς για το περιβάλλον. Οι ακραίες συνθήκες, όπως οι υδροθερμικές πηγές (black smokers) στα βαθιά νερά, τα φυσικά αποθέματα θείου ή οι παρόχθιες περιοχές σε εξορυκτικές ζώνες αποτελούν βιοτόπους ειδικών μικροοργανισμών.

Το περιβάλλον μας παρέχει τη δύναμη να φέρουμε ξανά τους ανθρωπογενείς ρύπους σε μια φυσική ισορροπία.

Εδώ και 30 χρόνια παίρνουμε από τη φύση ειδικούς μικροοργανισμούς που βρίσκονται σε βιοτόπους με ακραίες συνθήκες, και τους συνδυάζουμε σε πολυσύνθετες αυτορυθμιζόμενες καταστάσεις συμβίωσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ZEE – Διαχείριση Βιομάζας με παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας

p>Η ZEE Technology κατέχει μοναδική θέση στην αγορά με παγκόσμια κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
Η ZEE Technology παρέχει μια ώριμη, αποδεδειγμένη και αξιόπιστη λύση για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (θερμικής και ηλεκτρικής) από βιομάζα.
Η βιομάζα είναι μια πρώτη ύλη χαμηλού κόστους και σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο

Τα συστήματα ZEE είναι πιο οικονομικά και ιδιαίτερα αποδοτικά.
Τα συστήματα ZEE είναι εύχρηστα και αξιόπιστα στη λειτουργία.

Διαχείριση λυματολάσπης με τη μέθοδο HTC

Ως ηγέτης στις βιομηχανικές εφαρμογές της τεχνολογίας υδροθερμικής ανθρακοποίησης, η HTC προσφέρει, από το 2009, λύσεις αιχμής για τη διαχείριση και διάθεση αποβλήτων. Με έδρα στο Πάρκο Καινοτομίας της Δυτικής Πομερανίας, η ομάδα της HTC αποτελείται από μηχανικούς και ειδικούς στην τεχνολογία, την ενέργεια και τη διοίκηση με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία υδροθερμικής ανθρακοποίησης (hydrothermal carbonization – HTC). Με γνώμονα την έρευνα και την καινοτομία, η ομάδα της HTC εργάζεται διαρκώς με στόχο την εξέλιξη της τεχνολογίας της μέσω εμπεριστατωμένης έρευνας και πειραματισμού.

Μέθοδο ξήρανσης λυματολάσπης SDS

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να επιφέρει αποτελεσματική ξήρανση ιλύος σε χαμηλή θερμοκρασία με ταχύτητα και βελτιωμένη ενέργειακη απόδοση. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ξήρανσης ιλύος με ορθό περιβαλλοντικό προσανατολισμό οδηγεί τελικά σε βιώσιμο και αποδοτικό αποτέλεσμα στην συνολική επεξεργασία.

Διαχείριση νερού και υγρών λυμάτων Bluetector

Στη μονάδα Bluetector, το μείγμα νιτροποιείται σχεδόν πλήρως με την “τροποποιημένη διαδικασία Ludzack Ettinger” (MLE), όπως στην επεξεργασία αστικών λυμάτων. Η χρήση και η προσαρμογή εξειδικευμένων βακτηρίων (βιοενίσχυση) και από τις δύο διεργασίες εξασφαλίζει την επιτυχία της διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας παράγεται άζωτο αμμωνίου για την επακόλουθη ανακύκλωση λιπασμάτων. Οι περιβαλλοντικά επιβλαβείς ευτροφικές ουσίες αποικοδομούνται έως και 98% με τη διαδικασία. Για τη διατήρηση των βιολογικών διεργασιών, η διαδικασία δεν απαιτεί την προσθήκη πρόσθετων χημικών ουσιών ή πηγών άνθρακα. Επίσης, δεν απαιτείται η ενεργοβόρα αντίστροφη όσμωση για τη μετεπεξεργασία του νερού της διεργασίας. Η διαδικασία Bluetector που αναπτύχθηκε βασίζεται σε μια καθαρά βιολογική επεξεργασία με μικροοργανισμούς.

Εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών

Οι βιολογικές διαδικασίες αποκατάστασης καθιστούν τεχνικά και οικονομικά εφικτή την εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών. Η χρήση βιοτεχνολογιών στο έδαφος, το νερό και τον αέρα είναι καθιερωμένη και δοκιμασμένη.

Η MWK bioEngineering χρησιμοποιεί την αναγνωρισμένη μέθοδο με διαδικασίες ENA (enhanced natural attenuation), στις οποίες θρεπτικές ουσίες και φυσικοί μικροοργανισμοί εισάγονται ενεργά στο προς εξυγίανση υλικό. Σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, οι βλαπτικές ουσίες αποδομούνται με ταχύτερους και μεγαλύτερους ρυθμούς. Ακόμη και οι επεξεργασίες in-situ, στις οποίες δεν απαιτούνται εκσκαφές και δαπάνες μεταφοράς, είναι για μας στάνταρ. Είμαστε σε θέση να φτάσουμε και σε εστίες μόλυνσης κάτω από σφραγισμένες επιφάνειες.

MobilHybrid

Το MobilHybrid είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, που παρεμβάλλεται ανάμεσα στη γεννήτρια και τις καταναλώσεις. Το MobilHybrid αποθηκεύει το ρεύμα από τη γεννήτρια και το διοχετεύει, ανάλογα με τις ανάγκες, στις καταναλώσεις ακριβώς στη σωστή ποσότητα, χωρίς καμία σπατάλη.

Γι’ αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις αναπτύχθηκε το MobilHybrid. Με την πρωτοποριακή του τεχνολογία, φροντίζει ώστε η γεννήτρια να μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν το φορτίο των καταναλώσεων είναι μικρό, δηλαδή μικρότερο από την ονομαστική ισχύ του χρησιμοποιούμενου MobilHybrid. Αν η ενέργεια στον συσσωρευτή εξαντληθεί ή η ισχύς του φορτίου υπερβεί την ισχύ του MobilHybrid, το MobilHybrid ενεργοποιεί αυτόματα τη γεννήτρια.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ZEE – Διαχείριση Βιομάζας με παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας

Η ZEE Technology κατέχει μοναδική θέση στην αγορά με παγκόσμια κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
Η ZEE Technology παρέχει μια ώριμη, αποδεδειγμένη και αξιόπιστη λύση για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (θερμικής και ηλεκτρικής) από βιομάζα.
Η βιομάζα είναι μια πρώτη ύλη χαμηλού κόστους και σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο

Τα συστήματα ZEE είναι πιο οικονομικά και ιδιαίτερα αποδοτικά.
Τα συστήματα ZEE είναι εύχρηστα και αξιόπιστα στη λειτουργία.

Διαχείριση λυματολάσπης με τη μέθοδο HTC

Ως ηγέτης στις βιομηχανικές εφαρμογές της τεχνολογίας υδροθερμικής ανθρακοποίησης, η HTC προσφέρει, από το 2009, λύσεις αιχμής για τη διαχείριση και διάθεση αποβλήτων. Με έδρα στο Πάρκο Καινοτομίας της Δυτικής Πομερανίας, η ομάδα της HTC αποτελείται από μηχανικούς και ειδικούς στην τεχνολογία, την ενέργεια και τη διοίκηση με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία υδροθερμικής ανθρακοποίησης (hydrothermal carbonization – HTC). Με γνώμονα την έρευνα και την καινοτομία, η ομάδα της HTC εργάζεται διαρκώς με στόχο την εξέλιξη της τεχνολογίας της μέσω εμπεριστατωμένης έρευνας και πειραματισμού.

Μέθοδο ξήρανσης λυματολάσπης SDS

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να επιφέρει αποτελεσματική ξήρανση ιλύος σε χαμηλή θερμοκρασία με ταχύτητα και βελτιωμένη ενέργειακη απόδοση. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ξήρανσης ιλύος με ορθό περιβαλλοντικό προσανατολισμό οδηγεί τελικά σε βιώσιμο και αποδοτικό αποτέλεσμα στην συνολική επεξεργασία.

Διαχείριση νερού και υγρών λυμάτων Bluetector

Στη μονάδα Bluetector, το μείγμα νιτροποιείται σχεδόν πλήρως με την “τροποποιημένη διαδικασία Ludzack Ettinger” (MLE), όπως στην επεξεργασία αστικών λυμάτων. Η χρήση και η προσαρμογή εξειδικευμένων βακτηρίων (βιοενίσχυση) και από τις δύο διεργασίες εξασφαλίζει την επιτυχία της διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας παράγεται άζωτο αμμωνίου για την επακόλουθη ανακύκλωση λιπασμάτων. Οι περιβαλλοντικά επιβλαβείς ευτροφικές ουσίες αποικοδομούνται έως και 98% με τη διαδικασία. Για τη διατήρηση των βιολογικών διεργασιών, η διαδικασία δεν απαιτεί την προσθήκη πρόσθετων χημικών ουσιών ή πηγών άνθρακα. Επίσης, δεν απαιτείται η ενεργοβόρα αντίστροφη όσμωση για τη μετεπεξεργασία του νερού της διεργασίας. Η διαδικασία Bluetector που αναπτύχθηκε βασίζεται σε μια καθαρά βιολογική επεξεργασία με μικροοργανισμούς.

Εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών

Οι βιολογικές διαδικασίες αποκατάστασης καθιστούν τεχνικά και οικονομικά εφικτή την εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών. Η χρήση βιοτεχνολογιών στο έδαφος, το νερό και τον αέρα είναι καθιερωμένη και δοκιμασμένη.

Η MWK bioEngineering χρησιμοποιεί την αναγνωρισμένη μέθοδο με διαδικασίες ENA (enhanced natural attenuation), στις οποίες θρεπτικές ουσίες και φυσικοί μικροοργανισμοί εισάγονται ενεργά στο προς εξυγίανση υλικό. Σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, οι βλαπτικές ουσίες αποδομούνται με ταχύτερους και μεγαλύτερους ρυθμούς. Ακόμη και οι επεξεργασίες in-situ, στις οποίες δεν απαιτούνται εκσκαφές και δαπάνες μεταφοράς, είναι για μας στάνταρ. Είμαστε σε θέση να φτάσουμε και σε εστίες μόλυνσης κάτω από σφραγισμένες επιφάνειες.

MoblHybrid

Το MobilHybrid είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, που παρεμβάλλεται ανάμεσα στη γεννήτρια και τις καταναλώσεις. Το MobilHybrid αποθηκεύει το ρεύμα από τη γεννήτρια και το διοχετεύει, ανάλογα με τις ανάγκες, στις καταναλώσεις ακριβώς στη σωστή ποσότητα, χωρίς καμία σπατάλη.

Γι’ αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις αναπτύχθηκε το MobilHybrid. Με την πρωτοποριακή του τεχνολογία, φροντίζει ώστε η γεννήτρια να μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν το φορτίο των καταναλώσεων είναι μικρό, δηλαδή μικρότερο από την ονομαστική ισχύ του χρησιμοποιούμενου MobilHybrid. Αν η ενέργεια στον συσσωρευτή εξαντληθεί ή η ισχύς του φορτίου υπερβεί την ισχύ του MobilHybrid, το MobilHybrid ενεργοποιεί αυτόματα τη γεννήτρια.