Βιονικός εξολοθρευτής μούχλας 2 φάσεων

Οι μικροοργανισμοί μας με την προληπτική δράση ενεργούν από μόνοι τους

Για υγιεινό σπίτι – η μικροβιολογική λύση για την εξάλειψη της μούχλας

Το σύστημα 2 φάσεων mucoBlast® εξαλείφει γρήγορα τη μούχλα, και βοηθάει ώστε ένας μολυσμένος τοίχος να εξυγιανθεί βιολογικά και φυσικά και να απαλλαγεί επαρκώς από την υγρασία. Οι συμβατικές μέθοδοι απαιτούν στεγνή απομάκρυνση της μούχλας με κόπο, και γι’ αυτόν τον σκοπό θα έπρεπε να απομονωθεί ολόκληρος ο χώρος.

Μετά απ’ αυτό, η δομή του τοίχου θα παρέμενε υγροσκοπικά υδαταπορροφητική, και τυχόν μούχλα που θα προσέγγιζε ξανά θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί.

Το mucoBlast® είναι πολύ καλά ανεκτό από το δέρμα, δεν περιέχει χλώριο και ενώσεις χλωρίου που βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον. Το mucoBlast® προστατεύει το περιβάλλον, γιατί όλα του τα συστατικά διασπώνται σύντομα σε αβλαβείς ουσίες.

Κίνδυνοι από μύκητες μούχλας

Πώς δρα το mucoBlast®;

Κατά βάση, ισχύει το εξής: Ένα σκουρόχρωμο σημείο μέσα σε έναν χώρο μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι εκεί υπάρχει ένας επικίνδυνος μύκητας. Οι σπόροι είναι ένα από τα χειρότερα αλλεργιογόνα. Σε επιστημονικές έρευνες αποδείχθηκε ότι τα άτομα με έντονη και παρατεταμένη επαφή με μούχλα διατρέχουν αποδεδειγμένα αυξημένο κίνδυνο υγείας. Η συχνή επαφή μπορεί να προκαλέσει σωματικές αντιδράσεις

Προσβεβλημένο θρεπτικό υπόστρωμα χωρίς αντιμετώπιση

Προσβεβλημένο θρεπτικό υπόστρωμα επεξεργασμένο με mucoBlast®

Το σύστημα 2 φάσεων mucoBlast® εξαλείφει τη μούχλα και κατόπιν σφραγίζει τον τοίχο με ένα διαπνέον, βιοσυμβατό στρώμα.
Το mucoBlast® clean αφαιρεί τη μούχλα και απολυμαίνει την επιφάνεια του τοίχου.
Το mucoBlast® protect δημιουργεί στον τοίχο μια βιολογικά και φυσικά σταθεροποιημένη προστατευτική στρώση.

Το mucoBlast® protect τροποποιεί την επιφανειακή δομή του τοίχου, τον διατηρεί στεγνό, και έτσι εμποδίζει τη νέα προσβολή. Μετά τον καθαρισμό με mucoBlast® clean και τη σφράγιση με mucoBlast® protect , η πραγματική υγρασία του τοίχου μειώνεται λόγω της μεταβολής των φυσικών συνθηκών.
Ο τοίχος που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με mucoBlast® προστατεύεται αποτελεσματικά και με διάρκεια ενάντια σε νέα προσβολή από μούχλα

Η σφράγιση με mucoBlast® protect θα πρέπει να ανανεώνεται κατά καιρούς, και να εφαρμόζεται με φειδώ.

Παρακαλούμε προσέξτε:
Το σύστημα 2 φάσεων mucoBlast® εξασφαλίζει επιτυχία με διάρκεια μόνο εφόσον εφαρμόζονται και οι δύο φάσεις!

Κίνδυνοι από μύκητες μούχλας

Κατά βάση, ισχύει το εξής: Ένα σκουρόχρωμο σημείο μέσα σε έναν χώρο μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι εκεί υπάρχει ένας επικίνδυνος μύκητας. Οι σπόροι είναι ένα από τα χειρότερα αλλεργιογόνα. Σε επιστημονικές έρευνες αποδείχθηκε ότι τα άτομα με έντονη και παρατεταμένη επαφή με μούχλα διατρέχουν αποδεδειγμένα αυξημένο κίνδυνο υγείας. Η συχνή επαφή μπορεί να προκαλέσει σωματικές αντιδράσεις

Προσβεβλημένο θρεπτικό υπόστρωμα χωρίς αντιμετώπιση

Προσβεβλημένο θρεπτικό υπόστρωμα επεξεργασμένο με mucoBlast®

Πώς δρα το mucoBlast®;

Το σύστημα 2 φάσεων mucoBlast® εξαλείφει τη μούχλα και κατόπιν σφραγίζει τον τοίχο με ένα διαπνέον, βιοσυμβατό στρώμα.
Το mucoBlast® clean αφαιρεί τη μούχλα και απολυμαίνει την επιφάνεια του τοίχου.
Το mucoBlast® protect δημιουργεί στον τοίχο μια βιολογικά και φυσικά σταθεροποιημένη προστατευτική στρώση.

Το mucoBlast® protect τροποποιεί την επιφανειακή δομή του τοίχου, τον διατηρεί στεγνό, και έτσι εμποδίζει τη νέα προσβολή. Μετά τον καθαρισμό με mucoBlast® clean και τη σφράγιση με mucoBlast® protect , η πραγματική υγρασία του τοίχου μειώνεται λόγω της μεταβολής των φυσικών συνθηκών.
Ο τοίχος που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με mucoBlast® προστατεύεται αποτελεσματικά και με διάρκεια ενάντια σε νέα προσβολή από μούχλα

Η σφράγιση με mucoBlast® protect θα πρέπει να ανανεώνεται κατά καιρούς, και να εφαρμόζεται με φειδώ.

Παρακαλούμε προσέξτε:
Το σύστημα 2 φάσεων mucoBlast® εξασφαλίζει επιτυχία με διάρκεια μόνο εφόσον εφαρμόζονται και οι δύο φάσεις!

Τα αναφερόμενα προϊόντα της MWK-Bionik βασίζονται σε ένα μείγμα φυσικών ουσιών και φυσικών πρώτων υλών (ενεργών μικροοργανισμών, φυτικών παραπροϊόντων, θρεπτικών και ορυκτών ουσιών), που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταχώρισης.
Τα προϊόντα δεν είναι επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, και δεν είναι υποχρεωτική η σήμανσή τους με την έννοια του Κανονισμού περί επικίνδυνων ουσιών και του Κανονισμού CLP (ΕΚ) ar. 1272/2008 (Οδηγία για την κατάταξη, τη συσκευασία και τη σήμανση επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων).

Σημαντικές υποδείξεις

Το mucoBlast® clean είναι εγκεκριμένο ως συμβατό με το περιβάλλον μέσο εξασφάλισης υγιεινής και απολυμαντικό. Καθιστά αβλαβή τα μικρόβια, τα βακτηρίδια, τους μύκητες, τους σπόρους, κλπ. Τα βιοκτόνα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Πριν από τη χρήση, διαβάζετε πάντοτε τις πληροφορίες του προϊόντος. Το φύλλο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται κατόπιν ζήτησης

Συστατικά

Νερό <90%, Υπεροξικό οξύ* <1%, Άλλα οξέα <2 %, Υπεροξείδιο του υδρογόνου <3 %, Αλκοόλες <8 %, Τασιενεργά <5%, Άλατα <4%

Προσοχή

Το mucoBlast® clean μπορεί να σχηματίσει κατά τη χρήση του εύφλεκτα μείγματα ατμού/αέρα.
Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς οφθαλμικούς ερεθισμούς. Δεν επιτρέπεται να είναι προσιτό στα παιδιά. Φοράτε προστατευτικά γάντια/γυαλιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε για λίγα λεπτά με άφθονο νερό. Αν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους αν είναι εφικτό. Συνεχίστε το ξέπλυμα.

Διατηρησιμότητα

Επί του παρόντος, το υπεροξικό οξύ προστίθεται ακόμη χειρωνακτικά στο εργοστάσιο, και ως εκ τούτου ο εφικτός χρόνος αποθήκευσης περιορίζεται στις 6 εβδομάδες. Ωστόσο, μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, το mucoBlast® clean μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως καθαριστικό.

Το mucoBlast® protect δρα ως βιονικά ενεργή σφράγιση της επιφάνειας, και σφραγίζει τα τριχοειδή και τους πόρους του τοίχου που δρουν υγροσκοπικά. Ωστόσο, δεν προστατεύει από την εισχώρηση υγρασίας λόγω ζημιών στην κατασκευή ή στάσιμου νερού. Οι ζημιές από υγρασία θα πρέπει να επισκευάζονται όπως σε κάθε άλλη περίπτωση.

Το mucoBlast® protect μεταβολίζει τις σχηματιζόμενες από το mucoBlast® clean ενώσεις σε αβλαβείς ουσίες, όπως διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, νερό, αλκοόλες, κλπ.

Συστατικά

προϊόν χωρίς βιοκτόνα
Νερό <85% , Ανόργανες ουσίες <5%, Οργανικά οξέα <10%, Άλλες οργανικές ουσίες <3%, Βιοπολυμερή <5% , Βιοσυμβατές μικροβιακές καλλιέργειες 1%<5%

Διατηρησιμότητα

12 μήνες, χρήση σε 6 μήνες από το άνοιγμα Φύλαξη σε χώρο δροσερό και σκοτεινό (ιδανικά 15-20°C). Προστασία από παγετό και θερμότητα!