Μικροβιολογικό καθαριστικό γενικής χρήσης

Αρκεί ένα ψέκασμα! Οι μικροοργανισμοί μας με την προληπτική δράση ενεργούν από μόνοι τους!

Φυσικός καθαρισμός για όλο το σπίτι

Με τα άλλα καθαριστικά, το μόνο που κάνουμε σκουπίζοντας είναι να μεταφέρουμε τη βρωμιά από εδώ εκεί.
Το microClean®  σχηματίζει ένα βιολογικό φιλμ που μεταβολίζει τη βρωμιά.

Η εκμετάλλευση της δύναμης των μικροοργανισμών στο νοικοκυριό αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον και αβλαβή εναλλακτική αντί για τον συμβατικό χημικό καθαρισμό.

Στις καθαρισμένες με microClean® σχηματίζεται ένα βιολογικό φιλμ, το οποίο μεταβολίζει τα μικροσκοπικά σωματίδια με φυσικό τρόπο. Αυτό καθυστερεί τη νέα συσσώρευση βρωμιάς. Οι επιφάνειες δεν σκονίζονται πια τόσο γρήγορα, η βρωμιά και το νερό σχηματίζουν σταγόνες. Οι οσμές εξαλείφονται, δεν καλύπτονται.

Απλή και απαλή εφαρμογή

Συνήθης καθαρισμός

Αφήστε τους μικροοργανισμούς να δουλέψουν μόνοι τους

Χρησιμοποιείται όπως τα κοινά καθαριστικά. Τρίψτε με πανί μικροϊνών για μια ωραία γυαλάδα.
Το ειδικό μείγμα δεν προσβάλλει το φυσικό προστατευτικό στρώμα της επιφάνειας του δέρματος.

Κουβάς – σφουγγαρίστε όπως συνήθως το πάτωμα και σκουπίστε τις επιφάνειες, οι επιστρώσεις από παλαιότερα καθαριστικά θα ξεκολλήσουν! Οι πρακτικές φιάλες ψεκασμού διευκολύνουν την εφαρμογή του microClean® και βοηθάνε παντού στο σπίτι, τους χώρους υγιεινής ή την εργασία

Ψεκάστε στη βρωμιά και αφήστε τον χρόνο να δουλέψει για εσάς!
Παρακαλούμε προσέξτε:
Το προϊόν μας λειτουργεί σε βάθος χρόνου! Οι μικροοργανισμοί δρουν αργά, αλλά αποτελεσματικά! Κάθε χρήση αυξάνει τη δράση!

Απλή και απαλή εφαρμογή

Χρησιμοποιείται όπως τα κοινά καθαριστικά. Τρίψτε με πανί μικροϊνών για μια ωραία γυαλάδα.
Το ειδικό μείγμα δεν προσβάλλει το φυσικό προστατευτικό στρώμα της επιφάνειας του δέρματος.

Συνήθης καθαρισμός

Κουβάς – σφουγγαρίστε όπως συνήθως το πάτωμα και σκουπίστε τις επιφάνειες, οι επιστρώσεις από παλαιότερα καθαριστικά θα ξεκολλήσουν! Οι πρακτικές φιάλες ψεκασμού διευκολύνουν την εφαρμογή του microClean® και βοηθάνε παντού στο σπίτι, τους χώρους υγιεινής ή την εργασία

Αφήστε τους μικροοργανισμούς να δουλέψουν μόνοι τους

Ψεκάστε στη βρωμιά και αφήστε τον χρόνο να δουλέψει για εσάς!
Παρακαλούμε προσέξτε:
Το προϊόν μας λειτουργεί σε βάθος χρόνου! Οι μικροοργανισμοί δρουν αργά, αλλά αποτελεσματικά! Κάθε χρήση αυξάνει τη δράση!

Τα αναφερόμενα προϊόντα της MWK-Bionik βασίζονται σε ένα μείγμα φυσικών ουσιών και φυσικών πρώτων υλών (ενεργών μικροοργανισμών, φυτικών παραπροϊόντων, θρεπτικών και ορυκτών ουσιών), που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταχώρισης.
Τα προϊόντα δεν είναι επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, και δεν είναι υποχρεωτική η σήμανσή τους με την έννοια του Κανονισμού περί επικίνδυνων ουσιών και του Κανονισμού CLP (ΕΚ) ar. 1272/2008 (Οδηγία για την κατάταξη, τη συσκευασία και τη σήμανση επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων).

Σημαντικές υποδείξεις

Συστατικά

Ενεργές μικροβιακές καλλιέργειες σε θρεπτικό διάλυμα με φυτικές και ορυκτές ουσίες, οργανικά οξέα και <5  μη ιονικά τασιενεργά. Φυσικό άρωμα λεμόνι.

Διατηρησιμότητα

2 χρόνια, μετά το άνοιγμα 3 μήνες. Το έτοιμο μείγμα πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 3 εβδομάδες. Να φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και σκοτεινό (ιδανικά στους 15-20 °C). Να προστατεύεται από τον παγετό και τη θερμότητα!

Εφαρμογή

Ανάλογα με τη χρήση (κουβάς ή ψεκαστήρι), αραιώστε το συμπύκνωμα σύμφωνα με τις συστάσεις δοσολόγησης με αχλωρίωτο νερό ή νερό που έχει σταθεί. Το νερό θα πρέπει να είναι το πολύ-πολύ χλιαρό, ώστε να μην βλάψει τους μικροοργανισμούς. Καθαρίστε όπως συνήθως. Πριν από τη χρήση, ανακινήστε το ψεκαστήρι ώστε οι μικροκαλλιέργειες που έχουν κατακαθίσει να ενεργοποιηθούν ξανά.

Επισημάνσεις

Διατηρείτε το μακριά από τα παιδιά. Μην αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα. Μην εισπνέετε το νέφος ψεκασμού. Διοχετεύστε την άδεια συσκευασία στην ανακύκλωση αξιοποιήσιμων υλικών. Οι ποσότητες που απομένουν ως υπόλοιπα μπορούν να ξεπλυθούν με νερό, υποστηρίζοντας έτσι και την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Βιολογική ουσία, αβλαβής για τον άνθρωπο και τα ζώα. Προϊόν εργαστηριακά ελεγμένο από τα εργαστήρια Uphoff Lab.