Διάσπαση προβληματικών λιπαρών ουσιών

βοήθεια από βιοενεργούς μικροοργανισμούς – με φυσικό τρόπο

Ο μικροβιολογικός τρόπος για τη διάσπαση λίπους, ορυκτελαίων, φαινόλης, προσροφώμενων οργανικών αλογόνων (ΑΟΧ), διαλυτικών και λιπαρών ουσιών τροφίμων.
Χάρη στην τεράστια μεταβολική ικανότητα των μικροοργανισμών, το lipoPhil διασπά τα λίπη σε βιομάζα, διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

Το πρόβλημα των ουσιών που περιέχουν λίπη και επιβαρύνουν το περιβάλλον, καθώς και των σχετικών εναποθέσεων στο αποχετευτικό δίκτυο, αντιμετωπίζεται τώρα με απλό τρόπο.

Ακόμη και στους διαχωριστές λίπους στις μεγάλες κουζίνες, η προσθήκη lipoPhil μπορεί να ενεργοποιήσει τη διάσπαση του τροφικού λίπους, την εξάλειψη των οσμών και τη σταθεροποίηση του pH.

Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων

Εξαλείφει τις οσμές

Προληπτική δράση

Οι αυτοενεργοποιούμενοι μικροοργανισμοί διαχωρίζουν, διαλύουν και διασπούν τα λίπη και τις ουσίες που προσομοιάζουν με λίπη. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται π.χ. στους διαχωριστές λίπους οι κύκλοι καθαρισμού, αυξάνονται τα χρονικά διαστήματα συντήρησης, και βελτιώνονται οι τιμές στα υγρά απόβλητα.

Χάρη στη διάσπαση των οργανικών ουσιών, εμποδίζεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών.
Έτσι μειώνεται η ενόχληση από οσμές στο άμεσο και το ευρύτερο περιβάλλον.

Ο σχηματισμός μιας προστατευτικής στρώσης από τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς μας εκτοπίζει τα ανεπιθύμητα βιοϋμένια που σχηματίζονται στα αποχετευτικά αυστήματα και μειώνει τις εναποθέσεις και τους κινδύνους απόφραξης. Το αποτέλεσμα είναι υποστήριξη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και ελάφρυνση του έργου τους.

Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων

Οι αυτοενεργοποιούμενοι μικροοργανισμοί διαχωρίζουν, διαλύουν και διασπούν τα λίπη και τις ουσίες που προσομοιάζουν με λίπη. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται π.χ. στους διαχωριστές λίπους οι κύκλοι καθαρισμού, αυξάνονται τα χρονικά διαστήματα συντήρησης, και βελτιώνονται οι τιμές στα υγρά απόβλητα.

Εξαλείφει τις οσμές

Χάρη στη διάσπαση των οργανικών ουσιών, εμποδίζεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών.
Έτσι μειώνεται η ενόχληση από οσμές στο άμεσο και το ευρύτερο περιβάλλον.

Προληπτική δράση

Ο σχηματισμός μιας προστατευτικής στρώσης από τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς μας εκτοπίζει τα ανεπιθύμητα βιοϋμένια που σχηματίζονται στα αποχετευτικά αυστήματα και μειώνει τις εναποθέσεις και τους κινδύνους απόφραξης. Το αποτέλεσμα είναι υποστήριξη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και ελάφρυνση του έργου τους.

Τα αναφερόμενα προϊόντα της MWK-Bionik βασίζονται σε ένα μείγμα φυσικών ουσιών και φυσικών πρώτων υλών (ενεργών μικροοργανισμών, φυτικών παραπροϊόντων, θρεπτικών και ορυκτών ουσιών), που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταχώρισης.
Τα προϊόντα δεν είναι επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, και δεν είναι υποχρεωτική η σήμανσή τους με την έννοια του Κανονισμού περί επικίνδυνων ουσιών και του Κανονισμού CLP (ΕΚ) ar. 1272/2008 (Οδηγία για την κατάταξη, τη συσκευασία και τη σήμανση επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων).

Σημαντικές υποδείξεις

Εφαρμογή

Σε διαχωριστές λίπους:
Στην πρώτη χρήση, ρίξτε στην αποχέτευση 1 λίτρο ανά κυβικό μέτρο όγκου λασποπαγίδας και διαχωριστή λίπους. Στις επόμενες χρήσεις, η εβδομαδιαία ποσότητα αντιστοιχεί σε 1,4 λίτρο ανά κυβικό. Στην περίπτωση αυτόματου εξοπλισμού δοσομέτρησης, η δόση μπορεί να είναι μειωμένη.
Σύστημα φιλτραρίσματος
Απορροφητήρας: Ψεκάστε 2-3 φορές στο ρεύμα αέρα του ενεργοποιημένου απορροφητήρα. Στα φίλτρα πολλαπλών στρώσεων / κυτταρίνης, ψεκάστε ένα λεπτό στρώμα διαβροχής ως βασική προστασία, ενώ στα μονοβάθμια μεταλλικά φίλτρα ψεκάστε ξεχωριστά μια λεπτή στρώση. Εφάπαξ επανάληψη της εφαρμογής μετά από 14 μέρες. Αν η βρωμιά είναι έντονη, επαναλάβετε τη χρήση.

Προσοχή

Η πρώτη εφαρμογή πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται μετά από εκκένωση και καθαρισμό του συστήματος διαχωρισμού ελαφρών υγρών, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να υπερφορτωθεί ο διαχωριστής συσσωμάτωσης και μέρος των επιβαρυμένων λυμάτων να καταλήξει στο αποχετευτικό σύστημα. Στους συλλέκτες απορριμμάτων και τους λιποσυλλέκτες, το lipoPhil μπορεί να ψεκαστεί απευθείας για να επιτευχθεί γρήγορη δράση. Ανάλογα με τις ανάγκες, συνιστάται δόση 10 ml ανά κιλό.

Συστατικά

Ενεργές μικροβιακές καλλιέργειες σε θρεπτικό διάλυμα με φυτικές και ορυκτές ουσίες, οργανικά οξέα, με βελτιστοποίηση ανάλογα με την εφαρμογή.

Διατηρησιμότητα

2 χρόνια, να χρησιμοποιείται μέσα σε 6 μήνες από το άνοιγμα Να φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και σκοτεινό (ιδανικά στους 15-20 °C).
Να προστατεύεται από τον παγετό και τη θερμότητα!

Επισημάνσεις

Διατηρείτε το μακριά από τα παιδιά. Μην αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα. Μην εισπνέετε το νέφος ψεκασμού. Διοχετεύστε την άδεια συσκευασία στην ανακύκλωση αξιοποιήσιμων υλικών. Τα κατάλοιπα του προϊόντος μπορούν να ξεπλυθούν με νερό.
Mην χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλα χημικά, γιατί αυτά ενδέχεται να επιδράσουν βλαπτικά στο προϊόν μας. Βιολογική ουσία, αβλαβής για τον άνθρωπο και τα ζώα.
Η θερμοκρασία εφαρμογής δεν πρέπει να βρίσκεται εκτός του εύρους 5 – 30°C. Τα καυτά λίπη πρέπει να αφήνονται πρώτα να κρυώσουν