Σκεύασμα 2 φάσεων για καθαρισμό επιφανειών

Οι μικροοργανισμοί μας με την προληπτική δράση δρουν από μόνοι τους!

Αφαιρεί τις πράσινες επιστρώσεις από επιφάνειες και προστατεύει από την αναδημιουργία τους

Οι επιφάνειες που εκτίθενται συχνά σε υψηλή υγρασία, π.χ. πλάκες δαπέδου σε σκιερό μέρος σε χαγιάτια και δρομάκια ή σε στάσιμα νερά όπως λιμνούλες κήπου, έχουν συχνά πρόβλημα με υπερβολικές επιστρώσεις άλγης ή βρύων.
Λιγότερο γνωστές είναι οι πρασινάδες από άλγη σε πλυντήρια αυτοκινήτων

Μετά το τέλος της ζωής τους, οι πράσινες αυτές επιστρώσεις αρχίζουν συνήθως να αποσυντίθενται. Το αποτέλεσμα είναι δυσάρεστες οσμές και ακαλαίσθητες χρωματικές αλλοιώσεις.

Το bioTop προστατεύει τους τοίχους, τα πατώματα, τα σανίδια και τα δοχεία από γλιστερές, πρασινωπές επιστρώσεις, που συχνά μυρίζουν και άσχημα.

Τα πλεονεκτήματα του bioTop

  • Ο χρόνος που απαιτείται για την αφαίρεση των επιστρώσεων μειώνεται σημαντικά.
  • Η αφαίρεση πραγματοποιείται αθόρυβα και χωρίς δημιουργία σκόνης
  • Δεν χρειάζονται άλλα μέτρα προστασίας. Αρκεί να προσέξει κανείς τα βρώμικα νερά να μην ρυπάνουν άλλους χώρους
  • Η δράση που διαρκεί μειώνει σημαντικά τον κόπο για τη διατήρηση της καθαριότητας
  • Σε συνδυασμό, προκύπτει μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου εργασίας και λειτουργίας μηχανημάτων
  • Με τη δράση που διαρκεί επιτυγχάνεται ομοιόμορφη καθαριότητα
  • Τα αντικείμενα αρχίζουν αμέσως να φαίνονται καινούργια και καθαρά για καιρό
  • Η αξία των ακινήτων αυξάνεται
  • Δεν δημιουργείται ανθεκτικότητα, γιατί το οξειδωτικό μέσο PES δρα ως ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαριστικό
  • Το νερό καθαρισμού είναι μεν ρυπασμένο με τις επιστρώσεις που αφαιρούνται, αλλά είναι συμβατό με το περιβάλλον. Το bioTop clean διασπάται αμέσως σε αβλαβείς ουσίες, και ιδιαίτερα σε οξικό οξύ με συγκέντρωση κάτω του 3

Τρόπος δράσης του bioTop

Το bioTop clean εξασφαλίζει ταχύτατο καθαρισμό μέχρι το βάθος των πόρων, αφαιρεί τις πράσινες επιστρώσεις από άλγη και βρύα, και δρα με βάση το ενεργό οξυγόνο. Μετά τη χρήση, το bioTop clean μετατρέπεται σε οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα και οξικό οξύ, με το οξικό οξύ να παραμένει στην επιφάνεια μαζί με τα τασιενεργά, τις οργανικές αλκοόλες και λίγο νερό. Αυτή η πρώτη φάση δημιουργεί κατά κάποιον τρόπο το κατάλληλο έδαφος για τη δεύτερη φάση που ακολουθεί.

Το bioTop protect δημιουργεί μια ενεργή στρώση από μικροοργανισμούς, που πρώτα απορροφούν και πέπτουν το οξικό οξύ. Οι μικροοργανισμοί στο bioTop protect επεξεργάζονται επίσης τα τασιενεργά και τις άλλες ουσίες από το bioTop clean.

Μετά την επίστρωση με bioTop protect, στην επιφάνεια ζει μια σειρά από φυσικές και ακίνδυνες μικροκαλλιέργειες σε αρμονία, και παράγουν κατά κύριο λόγο δύο χρήσιμα προϊόντα: βιοπολυμερή και ένζυμα.

Τα βιολογικά παραγόμενα ένζυμα εξασφαλίζουν ότι τα σωματίδια βιομάζας που προκύπτουν μεταβάλλονται σε άοσμες και αβλαβείς αέριες ή υδατοδιαλυτές ουσίες.

Στον συνδυασμό των δύο φάσεων bioTop clean και bioTop protect , αρχικά εξαλείφεται η πράσινη επίστρωση και κατόπιν εφαρμόζεται ένα μακροχρόνιας δράσης βιολογικό φιλμ προστασίας, το οποίο κλείνει τους πόρους της επιφάνειας και τη διατηρεί καθαρή σε μεγάλο βαθμό.

Πριν και μετά την επεξεργασία με bioTop

Τα αναφερόμενα προϊόντα της MWK-Bionik βασίζονται σε ένα μείγμα φυσικών ουσιών και φυσικών πρώτων υλών (ενεργών μικροοργανισμών, φυτικών παραπροϊόντων, θρεπτικών και ορυκτών ουσιών), που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταχώρισης.
Τα προϊόντα δεν είναι επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, και δεν είναι υποχρεωτική η σήμανσή τους με την έννοια του Κανονισμού περί επικίνδυνων ουσιών και του Κανονισμού CLP (ΕΚ) ar. 1272/2008 (Οδηγία για την κατάταξη, τη συσκευασία και τη σήμανση επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων).

Σημαντικές υποδείξεις

Το bioTop clean διαθέτει άδεια κυκλοφορίας ως συμβατό με το περιβάλλον μέσο υγιεινής και απολύμανσης. Καθιστά αβλαβή τα μικρόβια, τα βακτηρίδια, τους μύκητες, τους σπόρους, κλπ.
Τα βιοκτόνα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Πριν από τη χρήση, διαβάζετε πάντα τις πληροφορίες του προϊόντος. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται κατόπιν ζήτησης.
Το bioTop clean περιέχει συγκεκριμένα: Νερό <90% , υπεροξικό οξύ <1% , άλλα οξέα <2% , υπεροξείδιο του υδρογόνου <3% , αλκοόλες <8% , τασιενεργά <5%, άλατα <4%

Προσοχή: το bioTop clean μπορεί κατά τη χρήση του να σχηματίσει εύφλεκτα μείγματα ατμού/αέρα. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς οφθαλμικούς ερεθισμούς.
Δεν επιτρέπεται να είναι προσιτό στα παιδιά. Φοράτε προστατευτικά γάντια/γυαλιά.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε για λίγα λεπτά με άφθονο νερό. Αν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους αν είναι εφικτό. Συνεχίστε το ξέπλυμα.
Τα βιοπολυμερή του bioTop protect
σφραγίζουν με διάρκεια τους πόρους στην επιφάνεια, κι έτσι ο επανεποικισμός από πράσινες επιστρώσεις εμποδίζεται μικρομηχανικά αλλά και ηλεκτροχημικά.

Ως προϊόν χωρίς βιοκτόνα, το bioTop protect περιέχει συγκεκριμένα:
Νερό <85% , Ανόργανες ουσίες <5% , Οργανικά οξέα <10% , Άλλες οργανικές ουσίες <3% , Βιοπολυμερή <5% , Βιοσυμβατές μικροβιακές καλλιέργειες 1% < 5%

Παρακαλούμε προσέξτε

Σε περίπτωση χρήσης σε επιφάνειες ασβεστώδεις, πορώδεις και ιδιαίτερα ευαίσθητες στα οξέα, ενδέχεται να προκύψουν μεταβολές στο χρώμα και τη δομή της επιφάνειας. Τα υλικά που δεν είναι ανθεκτικά στο φως και δεν προστατεύονται χρωματικά από την οξείδωση ενδέχεται να ξεθωριάσουν ή να εμφανίσουν χρωματικές αλλοιώσεις.
Ιδιαίτερα στις επάνω πλευρές τοίχων ενδέχεται να αποσπασθούν μεγάλες ποσότητες χρωστικών, που μπορεί να κυλήσουν από τα πλάγια. Στην περίπτωση
αυτή, προσέξτε να συλλέξετε αμέσως το βρώμικο υγρό.

Η βέλτιστη θερμοκρασία της επιφάνειας κατά την επεξεργασία δεν είναι μικρότερη από 10°C. Σε περίπτωση μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών, η δράση μπορεί να καθυστερήσει.

Μην αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα, διότι ότι τα χημικά είναι επιβλαβή για τους μικροοργανισμούς μας.
Βιολογική ουσία, αβλαβής για τον άνθρωπο και τα ζώα.
Το bioTop clean διασπάται αμέσως μετά τη δράση σε αβλαβή συστατικά, τα οποία αποδομούνται περαιτέρω από το bioTop protect.
Τα μέσα και οι δραστικές ουσίες υποστηρίζουν τη διατήρηση της καθαρότητας του υδροφόρου ορίζοντα και τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.
Τα περιεχόμενα τασιενεργά και άλλες δραστικές ουσίες είναι συμβατά με το περιβάλλον στις χρησιμοποιούμενες συγκεντρώσεις, καθώς και βιοαποδομήσιμα.
Σε κανονική χρήση, το bioTop γίνεται ανεκτό και δεν βλάπτει το χορτάρι που περιβάλλει τις πλάκες δαπέδου και τους τοίχους.
Ελεγμένο από το εργαστήριο Uphoff Lab

Διατηρησιμότητα

12 μήνες, να χρησιμοποιείται μέσα σε 6 μήνες από το άνοιγμα Να φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και σκοτεινό (ιδανικά στους 15-20°C). Να προστατεύεται από τον παγετό και τη θερμότητα!