Καθαριστικό και επίστρωση για την αύξηση της απόδοσης

Οι μικροοργανισμοί μας με την προληπτική δράση ενεργούν από μόνοι τους!

Αύξηση της απόδοσης των ηλιακών κυψελών σε ορυκτή και μικροβιολογική βάση

Η ρύπανση των ηλιακών κυψελών από ορυκτές και οργανικές ουσίες, όπως π.χ. άλατα, γύρη και σκόνη ανθέων, έχει ως αποτέλεσμα δραματικές απώλειες απόδοσης έως και 20% έναντι της ισχύος μετατρέποντας, με δράση απορρόφησης και εκπομπής, μέρη του υπεριώδους φάσματος του φωτός σε εκμεταλλεύσιμα, μεγαλύτερα μήκη κύματος.
Με αυτόν τον τρόπο, η αποδοτικότητα των κυψελών αυξάνεται και στην αρχή της λειτουργίας, οι οποίες επιδρούν άμεσα στα έσοδα ή την παραγωγή ενέργειας.

Οι ηλιακές κυψέλες μπορούν να μετατρέψουν αποδοτικότατα τα μήκη κύματος στο ορατό φάσμα. Το bioSol protect επεκτείνει έμμεσα το αξιοποιήσιμο από την κυψέλη φάσμα, είναι εφικτή και η εκμετάλλευση ακόμα και σύντομων χρονικών διαστημάτων ηλιοφάνειας.

Αυτό επιτρέπει, κυρίως για υπάρχουσες εγκαταστάσεις και σε συνθήκες μείωσης αποζημιώσεων, ταχύτερη απόσβεση και μεγαλύτερη αποδοτικότητα

Διάλυση της βρωμιάς με σεβασμό στα υλικά

Φιλικό προς το περιβάλλον και πρωτοποριακό

Αυξάνει την απόδοση

Το bioSol clean διαλύει τους οργανικούς και ανόργανους ρύπους, όπως γύρη, σκόνη ανθέων, ρητίνες, βρύα και λειχήνες, άσφαλτο, αιθάλη ή πίσσα. Δεν χρειάζεται έντονος μηχανικός καθαρισμός που ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στα πάνελ.

Το bioSol protect διατηρεί τις κυψέλες σας καθαρές από ρύπους για μεγάλο χρονικό διάστημα, κι έτσι ελαχιστοποιεί το soiling (ρύπανση). Με αυτόν τον τρόπο, οι απώλειες απόδοσης που προκαλούνται από τη ρύπανση εξαλείφονται σχεδόν εντελώς.
Η ασφάλεια του νερού που προκύπτει ως απόβλητο για τη χλωρίδα και την πανίδα έχει ελεγχθεί εργαστηριακά.

Χάρη στις επιδράσεις της επίστρωσης των πάνελ με bioSol protect είναι εφικτή η αύξηση της απόδοσης έως και κατά 20%. Επιπλέον, μειώνεται η νέα ρύπανση και ως αποτέλεσμα εμποδίζεται η απώλεια απόδοσης

Διάλυση της βρωμιάς με σεβασμό στα υλικά

Το bioSol clean διαλύει τους οργανικούς και ανόργανους ρύπους, όπως γύρη, σκόνη ανθέων, ρητίνες, βρύα και λειχήνες, άσφαλτο, αιθάλη ή πίσσα. Δεν χρειάζεται έντονος μηχανικός καθαρισμός που ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στα πάνελ.

Φιλικό προς το περιβάλλον και πρωτοποριακό

Το bioSol protect διατηρεί τις κυψέλες σας καθαρές από ρύπους για μεγάλο χρονικό διάστημα, κι έτσι ελαχιστοποιεί το soiling (ρύπανση). Με αυτόν τον τρόπο, οι απώλειες απόδοσης που προκαλούνται από τη ρύπανση εξαλείφονται σχεδόν εντελώς.
Η ασφάλεια του νερού που προκύπτει ως απόβλητο για τη χλωρίδα και την πανίδα έχει ελεγχθεί εργαστηριακά.

Αυξάνει την απόδοση

Χάρη στις επιδράσεις της επίστρωσης των πάνελ με bioSol protect είναι εφικτή η αύξηση της απόδοσης έως και κατά 20%. Επιπλέον, μειώνεται η νέα ρύπανση και ως αποτέλεσμα εμποδίζεται η απώλεια απόδοσης

bioSol clean – ειδικά εξελιγμένο καθαριστικό 2 συστατικών για ηλιακά πάνελ

Το bioSol clean διαλύει τους οργανικούς και ανόργανους ρύπους, όπως γύρη, σκόνη ανθέων, ρητίνες, βρύα και λειχήνες, άσφαλτο, αιθάλη ή πίσσα. Δεν χρειάζεται έντονος μηχανικός καθαρισμός που ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στα πάνελ.

αριστερά χωρίς bioSol

  • Χωρίς επίστρωση
  • Έντονη ρύπανση
  • Μεγάλη μείωση της απόδοσης

δεξιά με τα συστατικά του bioSol

  • Προκαθαρισμός με bioSol clean
  • Επίστρωση με bioSol protect
  • σχεδόν καθόλου βρωμιά

Το bioSol protect της MWK-Bionik βασίζεται σε ένα μείγμα φυσικών ουσιών και φυσικών πρώτων υλών (ενεργών μικροοργανισμών, φυτικών παραπροϊόντων, θρεπτικών και ορυκτών ουσιών) που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταχώρισης.
Τα προϊόντα δεν είναι επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, και δεν είναι υποχρεωτική η σήμανσή τους με την έννοια του Κανονισμού περί επικίνδυνων ουσιών και της Οδηγίας ΕΚ (ΕΚ) αρ. 1272/2008[CLP] (Οδηγία για την κατάταξη, τη συσκευασία και τη σήμανση επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων).
Το bioSol clean είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον και εγκεκριμένο βιοκτόνο, το οποίο διασπάται στις αβλαβείς ουσίες όξος και οξυγόνο.

Σημαντικές υποδείξεις

Συστατικά

bioSol clean: Οργανικά οξέα, Υπεροξικό οξύ, Υπεροξείδιο του υδρογόνου, Αλκοόλες και Τασιενεργά. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με προσοχή. Πριν από τη χρήση, διαβάζετε πάντα τις πληροφορίες του προϊόντος.
Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται κατόπιν ζήτησης.

bioSol protect: ενεργές μικροβιακές καλλιέργειες σε θρεπτικό διάλυμα με φυτικές και ορυκτές ουσίες, ειδικά τασιενεργά, φωτοενεργές ουσίες, με βελτιστοποίηση για τη χρήση.

Διατηρησιμότητα

2 χρόνια, μετά το άνοιγμα 6 μήνες. Το έτοιμο μείγμα πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 4 εβδομάδες. Να φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και σκοτεινό (ιδανικά στους 15-20 °C). Προστατεύετε από τον παγετό και τις υψηλές θερμοκρασίες!

Εφαρμογή

Αναμείξτε τα συστατικά του bioSol clean . Εφαρμογή του καθαριστικού με ψεκασμό ή πλύση.

Ήπιος καθαρισμός με βούρτσα και στη συνέχεια ψεκασμός με νερό.

Αναμείξτε τα συστατικά του bioSol protect και ανακινήστε, ώστε οι μικροκαλλιέργειες που έχουν καθιζάνει να ενεργοποιηθούν. Ψεκάστε ή εφαρμόστε με πλύση ομοιόμορφα στα πάνελ. Αφήστε να τρέξει και να στεγνώσει για λίγο. Για την αποφυγή του σχηματισμού λωρίδων, ξεπλύντε προσεκτικά με μαλακό νερό.

Αν είναι εφικτό, μην εφαρμόζετε το bioSol protect κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, δεδομένου ότι αν οι κυψέλες έχουν θερμανθεί, σχηματίζονται εύκολα λωρίδες.

Επισημάνσεις

Διατηρείτε το μακριά από τα παιδιά.

Μην αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα.

Μην εισπνέετε το νέφος ψεκασμού.

Διοχετεύστε την άδεια συσκευασία στην ανακύκλωση αξιοποιήσιμων υλικών.

Τα κατάλοιπα του προϊόντος μπορούν να ξεπλυθούν με νερό, κάτι που ευνοεί τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Βιολογική ουσία, αβλαβής για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά.