Μικροβιολογικό προϊόν αφαίρεσης ορυκτελαίων

Αρκεί ένα ψέκασμα! Οι μικροοργανισμοί μας με την προληπτική δράση ενεργούν από μόνοι τους!

Προϊόν αφαίρεσης κηλίδων λαδιού για επιφάνειες

Το benzCrack surface είναι ένα μοναδικό μείγμα από ιδιαίτερα εξειδικευμένους μικροοργανισμούς, που είναι κατάλληλοι για την αποδόμηση διαφόρων οργανικών ενώσεων από τον τομέα των ορυκτελαίων.

Παντού όπου χρησιμοποιούνται ορυκτέλαια και προϊόντα ορυκτελαίων και συνεπώς δημιουργούνται ρύποι και εναποθέσεις, αυτά μπορούν να καθαριστούν με benzCrack surface .

Π.χ. σε συνεργεία αυτοκινήτων, χώρους στάθμευσης, μπροστά από γκαράζ, κλειστά πάρκινγκ, ή στη βιομηχανία.

Για ό,τι κι αν πρόκειται, έδαφος γεωργικής εκμετάλλευσης, πλακίδια εξωτερικού χώρου ή μπετόν, το benzCrack surface αποδομεί λάδια, ΒΤΧΕ (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, αιθυλοβενζόλιο), φαινόλη, υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων, και άλλους υδρογονάνθρακες.

Φιλικό προς το περιβάλλον και πρωτοποριακό

Οικονομικό

Ιδιαίτερα αποδοτικό

Η χρήση του benzCrack surface είναι μια διαδικασία που σέβεται το περιβάλλον. Το βιοτεχνολογικό προϊόν έχει ως βάση ένα ισορροπημένο μείγμα από προσαρμοστικούς μικροοργανισμούς. Γρήγορα βιοαποδομήσιμο, χωρίς βλαπτική επίδραση στον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά.

Το benzCrack surface αποτελεί μια έξυπνη εναλλακτική αντί για πολυδάπανες εργασίες εξυγίανσης. Οι ρυπασμένες από λάδια επιφάνειες καθαρίζονται με τη σωστή εφαρμογή, χωρίς, για παράδειγμα, αφαίρεση του σκληρού υλικού του δαπέδου.

Η αποδόμηση των βλαπτικών ουσιών πραγματοποιείται από ειδικούς ενεργούς μικροοργανισμούς, που ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες μεταβολίζουν τους ρύπους που περιέχουν ορυκτέλαια σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό

Φιλικό προς το περιβάλλον και πρωτοποριακό

Η χρήση του benzCrack surface είναι μια διαδικασία που σέβεται το περιβάλλον. Το βιοτεχνολογικό προϊόν έχει ως βάση ένα ισορροπημένο μείγμα από προσαρμοστικούς μικροοργανισμούς. Γρήγορα βιοαποδομήσιμο, χωρίς βλαπτική επίδραση στον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά.

Οικονομικό

Το benzCrack surface αποτελεί μια έξυπνη εναλλακτική αντί για πολυδάπανες εργασίες εξυγίανσης. Οι ρυπασμένες από λάδια επιφάνειες καθαρίζονται με τη σωστή εφαρμογή, χωρίς, για παράδειγμα, αφαίρεση του σκληρού υλικού του δαπέδου.

Ιδιαίτερα αποδοτικό

Η αποδόμηση των βλαπτικών ουσιών πραγματοποιείται από ειδικούς ενεργούς μικροοργανισμούς, που ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες μεταβολίζουν τους ρύπους που περιέχουν ορυκτέλαια σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό

Τα αναφερόμενα προϊόντα της MWK-Bionik βασίζονται σε ένα μείγμα φυσικών ουσιών και φυσικών πρώτων υλών (ενεργών μικροοργανισμών, φυτικών παραπροϊόντων, θρεπτικών και ορυκτών ουσιών), που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταχώρισης.
Τα προϊόντα δεν είναι επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, και δεν είναι υποχρεωτική η σήμανσή τους με την έννοια του Κανονισμού περί επικίνδυνων ουσιών και της Κοινοτικής Οδηγίας (ΕΚ) αρ. 1272/2008[CLP] (Οδηγία για την κατάταξη, τη συσκευασία και τη σήμανση επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων).

Σημαντικές υποδείξεις

Εφαρμογή

Συλλέξτε τις πρόσφατα χυμένες ποσότητες και τους αδρούς ρύπους με απορροφητικά πανιά ή/και συνδετικά μέσα του λαδιού, και απορρίψτε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ανακινήστε το benzCrack surface πριν από τη χρήση, εφαρμόστε το αναραίωτο σε ολόκληρη την προσβεβλημένη επιφάνεια και απλώστε το με ένα σφουγγάρι ή μια βούρτσα.
Η τυπική ποσότητα που χρειάζεται είναι περ. 50 έως 80 ml/m2 Αν η επιφάνεια εφαρμογής διατηρηθεί υγρή, η δράση μπορεί να επιταχυνθεί. Σε πορώδεις και ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες, συνιστάται η επανάληψη της εφαρμογής μετά από 4 ημέρες, ώστε να επιτευχθεί η δράση σε βάθος.

Ανάλογα με τη σύσταση του λαδιού και του υποστρώματος, η αποδόμηση ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές μέρες. Για την πρόληψη των εναποθέσεων ορυκτελαίων, προσθέτετε 50ml benzCrack σε 10 λίτρα νερό και σκουπίζετε κάθε μέρα το συνεργείο ή το δάπεδο

Συστατικά

Ανάλογα με τη χρήση (κουβάς ή ψεκαστήρι), αραιώστε το συμπύκνωμα σύμφωνα με τις συστάσεις δοσολόγησης με αχλωρίωτο νερό ή νερό που έχει σταθεί.

Το νερό θα πρέπει να είναι το πολύ-πολύ χλιαρό, ώστε να μην βλάψει τους μικροοργανισμούς. Καθαρίστε όπως συνήθως.

Πριν από τη χρήση, ανακινήστε το ψεκαστήρι ώστε οι μικροκαλλιέργειες που έχουν κατακαθίσει να ενεργοποιηθούν ξανά.

Διατηρησιμότητα

2 χρόνια, να χρησιμοποιείται μέσα σε 6 μήνες από το άνοιγμα Να φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και σκοτεινό (ιδανικά στους 15-20°C).

Να προστατεύεται από τον παγετό και τη θερμότητα!

Επισημάνσεις

Εκτός του βέλτιστου εύρους θερμοκρασίας των 10 – 30°C, η δράση μπορεί να επιβραδυνθεί.

Διατηρείτε το μακριά από τα παιδιά.

Μην αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα.

Αποφεύγετε την επαφή με χλώριο και απολυμαντικά, γιατί βλάπτουν το βιολογικό φιλμ του προϊόντος και εμποδίζουν τον τρόπο δράσης.

Μην εισπνέετε το νέφος ψεκασμού.

Οι χρωματικές αλλοιώσεις διαλύονται αργά.

Διοχετεύστε την άδεια συσκευασία στην ανακύκλωση αξιοποιήσιμων υλικών.

Τα κατάλοιπα του προϊόντος μπορούν να ξεπλυθούν με νερό.

Βιολογική ουσία, αβλαβής για τον άνθρωπο και τα ζώα.